Ajankohtaiset asemakaavat

3-344 Ropakkotien pysäköintialueet

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistetään Klaukkalassa Ropakkotien alueella. Suunnittelualue sijaitsee korttelien 3034, 3073 ja 3045 välisellä puistoalueella. Kaavatyön tarkoituksena on tutkia, onko Ropakkotien alueelle mahdollista suunnitella ja toteuttaa pysäköintialueita. Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat kunnan omistuksessa.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.-23.4.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavan laatimisen vireilletulosta 17.3.2020 § 21.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?