Ajankohtaiset asemakaavat

3-339 Roosankuja (korttelin 3468 urheilualue)

Klaukkalan asemakaavaa muutetaan Roosankujan varrella korttelin 3468 urheilu- ja virkistyspalvelualueella (VU). Alue sijaitsee Klaukkalan keskustan luoteispuolella Roosankujan varrella. Alue on yksityisessä omistuksessa. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta ovat tehneet maanomistajat. Alueelle suunnitellaan kahta tonttia, joiden kaavamerkintä sallii yhden kaksiasuntoisen talon rakentamisen. Kaavamuutoksella tiivistetään Klaukkalan taajamarakennetta.

  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4.-3.5.2019
  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.-30.8.2017.
  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.8.2017 alkaen.
  • Kunnanhallitus päätti 5.6.2017 § 170 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireilletulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?