Ajankohtaiset asemakaavat

2-241 Toreeni II

Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistetään Kirkonkylän keskusta-alueen pohjoisosassa, Rajamäentien ja Raalantien risteyksessä, Seppäläntien eteläpuolella. Alueelle suunnitellaan kaupallisten palveluiden aluetta, joka mahdollistaa voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua suuremman vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle. Lisäksi tutkitaan Rajamäentien ja Sairaalantien risteyksen liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta.

  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.-18.6.2020.
  • Nurmijärven kunnan tekninen johtaja on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 15.5.2020 § 26.

Lisätietoja kaavamuutoksen valmistelusta antavat:

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?