Ajankohtaiset asemakaavat

2-232 Heinoja

Alueelle suunnitellaan uusi pientalovaltainen asuinalue Kirkonkylän asemakaava-alueen laajentamiseksi. Alueelle suunnitellaan pääosin pientaloasumista.

  • Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 29.1.2020 § 3. Kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Tästä johtuen kaavaa ei ole kuulutettu lainvoimaiseksi.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.12.2018 – 7.2.2019.  
  • Kaavaluonnos oli alustavasti nähtävillä 12.12.2016-2.1.2017.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 17.12.2013 § 133 ilmoittaa Heinojan alueen asemakaavan laatimisen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?