Ajankohtaiset asemakaavat

2-179 Heikkiläntie kortteli 2344

Kirkonkylällä Helsingintien ja Heikkiläntien risteyksessä olevan korttelin 2344 tontin 3 asemakaavaa muutetaan. Tontti muuttuu maatilojen talouskeskusten korttelialueesta (AM) asuinrakentamiseen. Tontille suunnitellaan matalaa asuinrakentamista, luultavasti rivi- tai pientaloja. Hanke on osa Kirkonkylän täydennysrakentamista.

  • Asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 5.9-7.10.2019.
  • Vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.12.- 21.12.2018.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi 20.11.2018 § 99.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?