Ajankohtaiset asemakaavat

1-156 Rajamäki, Rajakaari

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistetty Rajamäen keskustassa, Kiljavantien ja Keskusraitin eteläpuolella. Asemakaavan muutoksella arvioidaan, onko rakennusperintöselvityksessä arvotettuja rakennuksia mahdollista säilyttää muuttamatta korjaustoimenpiteillä oleellisesti niiden alkuperäistä luonnetta. Vastaavasti tutkitaan huonokuntoisten rakennusten korvaamista uusilla, tarkoitusta vastaavilla tiloilla.

  • Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 14.5.-15.6.2020.
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.-23.4.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 17.3.2020 § 27.

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?