Ajankohtaiset asemakaavat

1-155 Kylänpää, Metsolankaari

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistetty Rajamäen Kylänpään asuinalueen eteläosassa, Metsolankaaren varressa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 1734, 1735 ja 1736. Alueen asemakaavaa tarkistetaan siten, että Kylänpään alueelle voidaan osoittaa kysyntää vastaavia tontteja rakentajille. Alueen tontit eivät ole nykyisellä kaavamerkillä toteutuneet odotetulla tavalla. Suunnittelualueeseen kuuluvat maa-alueet ovat kunnan omistuksessa.

  • Asemakaavan vireilletuloilmoitus ja asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 9.4.-11.5.2020.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen laatimisen vireilletulosta sekä asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineiston nähtäville asettamisesta 17.3.2020 § 24.  

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?