Ajankohtaiset asemakaavat

1-154 Puusepäntie (Vanha Rajamäentie 40)

Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistetty Puusepäntien ja Vanhan Rajamäentien risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 1618 tontit 4 ja 5.

Nykyinen asemakaava merkintä on edellyttänyt, että osa rakennuksen kerrosalasta on käytettävä liiketarkoituksiin. Kaavamuutoksen myötä toimisto- ja liikerakentamisen velvoite poistetaan. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden tontin jakaminen yhteensä viideksi erillispientalotontiksi. 

  • Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 14.-28.5.2020.
  • Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus ja luonnoksen suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 5.-19.9.2019.  
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 11.6.2019 § 47 ilmoittaa Puusepäntien asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi ja asettaa asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineiston nähtäville.  

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?