Ajankohtaiset asemakaavat

1-154 Puusepäntie (Vanha Rajamäentie 40)

Nurmijärven kunta aloittaa kaavamuutoksen Puusepäntien ja Vanhan Rajamäentien risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 1618 tontit 4 ja 5. Nykyinen asemakaava merkintä on edellyttänyt, että osa rakennuksen kerrosalasta on käytettävä liiketarkoituksiin. Kaavamuutoksen myötä toimisto- ja liikerakentamisen velvoite poistetaan. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden tontin jakaminen viideksi erillispientalotontiksi. 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 11.6.2019 § 47 ilmoittaa Puusepäntien asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi ja asettaa asemakaavaluonnoksen suunnitteluaineiston nähtäville.

Asemakaavamuutoksen vireilletuloilmoitus ja luonnoksen suunnitteluaineisto pidettiin nähtävillä 5.-19.9.2019.  

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?