Ajankohtaiset asemakaavat

1-152 Hellaspolun alue

Hellaspolun alueen asemakaavan muutoksella tiivistetään Rajamäen keskustaa ja kehitetään taajamakuvaa. Kaava mahdollistaa Kylänpään alueen liittymisen keskustaan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden kautta.

  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 5. – 26.9.2019.
  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 15.6.2017.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 18.5.2017 § 59 ilmoittaa Hellaspolun alueen asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Hellaspolun alueen suunnittelua varten pidettiin karttakysely eHarava-palvelussa. Kyselyllä selvitettiin taustatietoa alueesta sekä kartoitettiin asukkaiden ja osallisten näkemyksiä Hellaspolun alueen suunnittelusta. Kysely oli avoinna 6.2. – 6.3.2018. Vastauksista kerätyn vuorovaikutusraportin voit lukea tästä.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?