Ajankohtaiset asemakaavat

1-152 Hellaspolun alue

Nurmijärven kunta aloittaa Hellaspolun alueen asemakaavanmuutoksen kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueelle tehokkaampaa rakentamista sekä osoittaa kevyen liikenteen yhteys Rajamäen tien ali. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia.

  • Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.-26.9.2019.
  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 15.6.2017.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 18.5.2017 § 59 ilmoittaa Hellaspolun alueen asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Hellaspolun alueen suunnittelua varten pidettiin karttakysely eHarava-palvelussa. Kyselyllä selvitettiin taustatietoa alueesta sekä kartoitettiin asukkaiden ja osallisten näkemyksiä Hellaspolun alueen suunnittelusta. Kysely oli avoinna 6.2. – 6.3.2018. Vastauksista kerätyn vuorovaikutusraportin voit lukea tästä.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?