Ajankohtaiset asemakaavat

1-109 Saunatien alue

Rajamäen asemakaavan muutosalue sijaitsee Saunatien molemmin puolin sekä Talmontien ja Puistokujan risteyksessä. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 1315, korttelista 1303 tontti 1, korttelista 1316 tontti 1, korttelista 1304 tontit 2-5 ja korttelista 1308 tontti 3.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on helpottaa kaavan toteutumismahdollisuuksia Rajamäellä kunnan omistamalla maalla ja varata asuinviihtyvyyttä lisäävälle melusuojaukselle tilaa. Samalla osoitetaan Saunatien varalämpövoimalalle pysyvä sijainti. 

  • Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 12.3.-14.4.2020.
  • Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 27.4.-17.5.2017.
  • Kaavan vireilletuloa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli nähtäville 4.7.2016.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 14.6.2016 § 48 ilmoittaa asemakaavan muutoksen vireille tulleeksi.

Lisätietoja kaavan valmistelusta antaa

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?