Päiväkodit, kerhot ja avoimet päiväkodit

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto

Toiminta avoimissa päiväkodeissa ja leikkipuistossa käynnistyy jälleen 13.8.2020 alkaen.

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto ovat kohtaamispaikkoja kotona lastaan hoitaville perheille, isovanhemmille ja perhepäivähoitajille. Toiminnan tarkoituksena on lisätä perheiden yhdessä tekemistä, vahvistaen vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Perheillä on mahdollisuus saada tukea lasten kasvatukseen, tutustua uusiin ihmisiin, löytää leikkiseuraa ja osallistua ohjattuun toimintaan.

Nurmijärven kunnan avoimet päiväkodit sekä Mäkituvan musakahvila aloittavat syksyn ulkotoimintana.

Avoimet päiväkodit ja leikkipuisto: