Kerho; hakeminen, aloittaminen ja irtisanominen

Kerhopaikan hakeminen

Milloin tulee hakea?

Kerhoon syksyllä? Huomioimme ensisijaisesti 31.3. mennessä tuleet kerhohakemukset syksyn paikkoja täyttäessämme. Päätökset huoltajille lähetetään huhtikuussa. 

Toimintakausi kerhoissa on elo-toukokuu. Kerhoon haetaan sähköisellä hakemuksella.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on tarkoitettu 2-5-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ottaa yhteyttä jokaiseen kerhopaikkaa hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen ennen kerhopaikkapäätöksen tekemistä.

Lisätietoa palveluohjauksesta.

Tutustuminen kerhoon

Ennen kerhon aloitusta käydään vanhemman/vanhempien kanssa aloituskeskustelu. Perhe voi halutessaan käydä lapsen kanssa tutustumassa kerhoon etukäteen.

Hoidontarpeen muutos

Kun lapsen hoidontarve lisääntyy niin, että on tarvetta laajemmalle kerhomäärälle tai päiväkotipaikalle, perheen tulee jättää varhaiskasvatushakemus.

Palveluohjaus auttaa perheitä hoidontarpeeseen liittyvissä muutostilanteissa.

Maksut

1.8.2022 alkaen kerhot ovat perheille maksuttomia.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista

Muuttuneet tiedot ja irtisanominen

Perhe ilmoittaa perheen muuttuneista tiedoista sekä irtisanoo kerhopaikan kirjallisesti etukäteen sähköisellä muutoslomakkeella.