Kerho; hakeminen, aloittaminen ja irtisanominen

Kerhopaikan hakeminen

Milloin tulee hakea?

Kerhoon syksyllä 2020? Huomioimme ensisijaisesti 31.3.2020 mennessä tuleet kerhohakemukset syksyn paikkoja täyttäessämme. Päätökset huoltajille lähetetään 24.4.2020.

Toimintakausi kerhoissa on elo-toukokuu. Kerhoon haetaan sähköisellä hakemuksella.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta on tarkoitettu 2-5-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille.

Lisätietoa palveluohjauksesta.

Tutustuminen kerhoon

Ennen kerhon aloitusta käydään vanhemman/vanhempien kanssa aloituskeskustelu. Perhe voi halutessaan käydä lapsen kanssa tutustumassa kerhoon etukäteen.

Hoidontarpeen muutos

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuspaikasta toiseen

Kun lapsen hoidontarve lisääntyy niin, että on tarvetta laajemmalle kerhomäärälle tai päiväkotipaikalle, perheen tulee jättää varhaiskasvatushakemus.

Palveluohjaus auttaa perheitä hoidontarpeeseen liittyvissä muutostilanteissa.

Maksut

Kerhot ovat maksullisia.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista

Muuttuneet tiedot ja irtisanominen

Perhe ilmoittaa perheen muuttuneista tiedoista sekä irtisanoo kerhopaikan kirjallisesti etukäteen sähköisellä muutoslomakkeella.