Uusi oppilas

Oppivelvollisuus

Nurmijärven kunnassa asuva oppivelvollisuusikäinen lapsi ja nuori on oppivelvollisuuslain (1214/2020) perusteella velvollinen osallistumaan perusopetukseen. Perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan oppivelvollisen on jatkettava oppivelvollisuuden suorittamista oppivelvollisuuslain 4§ mukaisesti. Lapsen ja nuoren vanhemmilla on velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi ja nuori suorittavat oppivelvollisuutensa.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Jos lapsella ei ole vammaisuuden tai sairauden vuoksi mahdollista yhdeksässä vuodessa saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita, lapsen oppivelvollisuus alkaa kaksi vuotta aikaisemmin (pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.

Lapselle voidaan psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella antaa lupa perusopetuksen aloittamiseen vuotta säädettyä myöhemmin. Lapsen vanhemmat toimittavat asiasta hakemuksen opetuspäällikölle. Hakemuslomake löytyy sivulta Uusi oppilas. Hakemukseen liitetään lausunto lapsen psykologisesta ja tarvittaessa lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka puoltaa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja kouluvalmiustutkimuksista antavat terveyskeskuspsykologit.

Nurmijärvellä asuinkunnan oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvontatehtäviä hoitavat:
  • Vastaava työpajaohjaaja Kaisa Selkämaa, puh. 040 317 2348
  • Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Riina Kontro, puh. 040 317 2580.