Uusi oppilas

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisen lapsen on osallistuttava perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai saatava muulla tavalla vastaavat perusopetuksen oppimäärää tiedot. Lapsen vanhemmat huolehtivat, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esimerkiksi syksyllä 2020 oppivelvollisuutensa suorittamisen aloittavat vuonna 2013 syntyneet lapset.

Lapselle voidaan psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella antaa lupa perusopetuksen aloittamiseen vuotta säädettyä myöhemmin. Lapsen vanhemmat toimittavat asiasta hakemuksen opetuspäällikölle. Hakemuslomake löytyy sivulta Uusi oppilas. Hakemukseen liitetään lausunto lapsen psykologisesta ja tarvittaessa lääketieteellisestä tutkimuksesta, joka puoltaa koulunkäynnin aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja kouluvalmiustutkimuksista antavat terveyskeskuspsykologit.

Mitä perusopetuslaki linjaa oppivelvollisuudesta