Ajankohtaista perusopetuksessa

Ilmoittaudu esiopetukseen ja kouluun 2020

Ilmoittautuminen on käynnissä 21.1.-3.2.2020. Ilmoittautumisohjeet on kerätty tälle sivulle. Mikäli et löydä täältä vastausta esiopetukseen tai kouluun ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiisi, voit olla yhteydessä:

Tervetuloa esiopetukseen ja kouluun!

Keitä ilmoittautuminen koskee?

Esiopetukseen ilmoittautuvat kaikki 2014 syntyneet Nurmijärven kunnassa asuvat lapset.

Kouluun, perusopetuksen 1. vuosiluokalle ilmoittautuvat kaikki 2013 syntyneet Nurmijärven kunnassa asuvat lapset. Sen lisäksi kouluun ilmoittautuminen koskee Nurmijärven kunnassa asuvia:

  • vuonna 2012 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
  • vuonna 2013 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
  • vuonna 2014 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Esiopetukseen ja kouluun tulee ilmoittautua, vaikka lapsi olisi hakeutumassa kouluun muualle tai hakemassa lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen. Ilmoittautuminen koskee myös erityisen tuen oppilaita sekä Nurmijärven alkuluokissa opiskelevia esikoululaisia, joille tehdään ilmoittautumisen perusteella päätös lähikoulusta.

Miten ilmoittautuminen tehdään?

Ilmoittautuminen tehdään Wilma-oppilashallintojärjestelmän kautta ilmoittautumisaikana 21.1.-3.2.2020. Ilmoittautumisen voi tehdä lapsen väestörekisteriin merkitty huoltaja. Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet jäljempänä (sivun lopussa).

Ilmoittautumislomakkeeseen kirjaudutaan Wilma-järjestelmän omilla tunnuksilla. Esiopetus- ja koulutulokkaan vanhemmat voivat tehdä Wilma-tunnukset jo ennen ilmoittautumisajan alkamista. Tunnukset tehdään Suomi.fi-palvelun kautta.

Ilmoittautuminen oppilashallintojärjestelmän kautta on mahdollista vain kunnassa asuville oppilaille. Mikäli olette muuttaneet kuntaan alkuvuonna 2020 huomioittehan, että uuden osoitteen päivittyminen järjestelmään kestää muutamia viikkoja. Mikäli asutte toisessa kunnassa, mutta haette lapsellenne esiopetus- tai koulupaikkaa Nurmijärveltä, huomioikaa erillinen ilmoittautumisohje (sivun lopussa).

Miksi pitää ilmoittautua?

Lapsen vanhempien tulee huolehtia esiopetuksen ja oppivelvollisuuden toteutumisesta. Lisätietoa oppivelvollisuudesta löydät sivulta Oppivelvollisuus.

Milloin saamme tiedon lapsen esiopetuspaikasta tai lähikoulusta?

Oppilaan esiopetuspaikka tai lähikoulu julkaistaan Wilma-järjestelmässä 12.3.2020. Tämän jälkeen tulevalle oppilaalle lähetetään kotiin kirjallinen esiopetus- tai lähikoulupäätös.

Mikäli olette tyytymätön oppilaalle osoitettuun esiopetusyksikköön/lähikouluun, hänelle voidaan hakea toissijaista oppilaspaikkaa muusta esiopetusyksiköstä/koulusta. Lisätietoa löydät sivuilta Toissijainen esiopetusyksikkö ja Toissijainen koulu.

Lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta

Täydentävään varhaiskakasvatukseen haetaan omalla sähköisellä hakemuksella. Lapsesta, joka aloittaa esiopetuksen ja jolla on jo varhaiskasvatuspaikka Nurmijärven kunnassa, jätetään vai esiopetusilmoittautuminen. Lisätietoa varhaiskasvatuksesta.

Lapsi tarvitsee kuljetuksen esiopetukseen/kouluun

Nurmijärven kunta järjestää tietyissä tilanteissa esiopetuksen ja peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen. Lisätietoa oppilaskuljetuksista löydät sivulta Koulumatkat ja kuljetus. Hakuaika oppilaskuljetuksiin alkaa vasta sen jälkeen kun esiopetus- ja lähikoulupäätökset on annettu tiedoksi.

Lapsi haluaa osallistua koululaisten iltapäivätoimintaan?

Nurmijärven kunta järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa itse sekä avustaa muita palvelun tuottajia. Kunnan iltapäivätoiminnasta vastaa nuorisopalvelut. Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma-järjestelmän kautta 1.4.–30.4.2020. Lisätietoa toiminnasta löydät sivulta Koululaisten iltapäiväkerhot.

Esiopetuksen/koulun aloittaminen

Lisätietoa esiopetuksesta löydät sivulta Esiopetus ja lisätietoa perusopetuksesta löydät sivulta Perusopetus.

Syksyllä 2020 koulunsa aloittavat tulokkaat sekä heidän vanhempansa kutsutaan toukokuussa tutustumaan kouluun (koulu lähettää kutsun).

Ohjeet ilmoittautumisen tekemiseen

Löysitkö sivulta etsimäsi tiedon?