Ikäihmisten liikunta

Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoa Ikäinstituutista ja Voimaa Vanhuuteen-ohjelmasta tästä

voimaa vanhuuteen-logo

Voimaa Vanhuuteen- Nurmijärvellä

Voimaa Vanhuuteen-hanke käynnistyi keväällä 2021, kun kunta hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen- ohjelmaan. Hanke on kolmivuotinen ja viime vuoden puolella ensimmäiset askelmerkit otettiin alkukartoituksen, liikuntaraadin sekä hankkeen työryhmän koostaman kehittämissuunnitelman parissa. 

Tavoitteena on

  • kehittää erityisesti arkiaktiivisuutta lisääviä toimintoja
  • liikunnallisella otteella edistää yli 75-vuotiaiden, heikkokuntoisten kuntalaisten toimintakykyä
  • tukea elintapamuutoksissa
  • lisätä kuntalaisten tietoisuutta iäkkäiden harrastusmahdollisuuksista

Hankkeen työryhmässä toimivat kunnan liikunta- sekä kirjastopalvelut, Keski-Uudenmaan SoTe -kuntayhtymä (KeuSote), Nurmijärven seurakunta, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheily ry (ESLU), sekä vanhusneuvosto. Hankkeen mentorina toimii Ikäinstituutilta Saila Hänninen.

Hankkeessa mukana olevat yhdistykset ja järjestöt:

Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry

Klaukkalan eläkeläiset ry

Klaukkalan Martat ry

Nurmijärven Eläkkeensaajat ry

Nurmijärven Invalidit ry

Nurmijärven Kansalliset Seniorit ry

Nurmijärven Opisto

Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Onnenkimpale ry

Uudenmaan Muistiluotsi

lii-kutaan yhdessä
Lii_ku harrastekalenteri
Lii-Ku kalenterin yhteystiedot

Yhteystiedot

Lisätietoa Ikäihmisten palveluista Nurmijärvellä tästä