Ikäihmisten liikunta

Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen. Toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.

Lisätietoa Ikäinstituutista ja Voimaa Vanhuuteen-ohjelmasta tästä

voimaa vanhuuteen-logo

Voimaa Vanhuuteen- Nurmijärvellä

Voimaa Vanhuuteen-hanke käynnistyi keväällä 2021, kun kunta hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen- ohjelmaan. Hanke on kolmivuotinen ja viime vuoden puolella ensimmäiset askelmerkit otettiin alkukartoituksen, liikuntaraadin sekä hankkeen työryhmän koostaman kehittämissuunnitelman parissa. 

Tavoitteena on

  • kehittää erityisesti arkiaktiivisuutta lisääviä toimintoja
  • liikunnallisella otteella edistää yli 75-vuotiaiden, heikkokuntoisten kuntalaisten toimintakykyä
  • tukea elintapamuutoksissa
  • lisätä kuntalaisten tietoisuutta iäkkäiden harrastusmahdollisuuksista

Hankkeen työryhmässä toimivat kunnan liikunta- sekä kirjastopalvelut, Keski-Uudenmaan SoTe -kuntayhtymä (KeuSote), Nurmijärven seurakunta, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheily ry (ESLU), sekä vanhusneuvosto. Hankkeen mentorina toimii Ikäinstituutilta Saila Hänninen.

Hankkeessa mukana olevat yhdistykset ja järjestöt:

Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry

Klaukkalan eläkeläiset ry

Klaukkalan Martat ry

Nurmijärven Eläkkeensaajat ry

Nurmijärven Invalidit ry

Nurmijärven Kansalliset Seniorit ry

Nurmijärven Opisto

Nurmijärven Sydänyhdistys ry

Onnenkimpale ry

Uudenmaan Muistiluotsi

Yhteystiedot

Lisätietoa Ikäihmisten palveluista Nurmijärvellä tästä