Ikäihmisten liikunta

Osapäiväkuntoutus

Osapäiväkuntoutusryhmä on tarkoitettu nurmijärveläisille yli 75- vuotiaille, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka eivät pääse ilman ulkopuolista apua tai järjestettyä kuljetusta liikuntapalveluiden pariin. Jokainen liikkuu oman toimintakykynsä mukaan. Apuväline ei ole este toimintaan osallistumiselle.

Hakuprosessin vaiheet: