Rivi- ja kerrostalotontit

Tarjouskilpailut

Kaksi tarjouskilpailua yhtiömuotoisista tonteista

Nurmijärven kunta järjestää kaksi tarjouskilpailua ammattimaiseen asuntorakentamiseen. Kohteet sijaitsevat Kirkonkylällä ja Rajamäellä.

Kirkonkylän kohde sijaitsee kilometrin päässä Kirkonkylän torista Heikkiläntien ja Helsingintien kulmauksessa. Kyseessä on kaksi vierekkäistä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen 2344 tontit 5 ja 6. Asemakaavassa tontit on osoitettu kaavamerkinnällä AR. Molemmat tontit luovutetaan yhdelle toimijalle toteutettavaksi. Kohteille voi rakentaa rivitaloja tai kytkettyjä asuinrakennuksia yhtiömuotoisena asumiskokonaisuutena.

Rajamäen kohde sijaitsee Kylänpään asuinalueella kauppakeskus Lähteen tuntumassa. Kyseessä on asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialueen 1734 tontti 3, joka on asemakaavassa merkitty kaavamerkinnällä A-3. Tämä tontti luovutetaan myös yhdelle toimijalle. Kohde voi toteutua pientalomaisena tai pienkerrostalomaisena toteutuksena.

Kilpailukohteet luovutetaan korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneille toimijoille ja niihin on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että kohteet jäävät perustettavan asunto-osakeyhtiön omistukseen.

Kilpailuun voivat osallistua rakennusliikkeet, joilla on kunnan arvion mukaan riittävästi referenssejä aiemmista rakennuskohteista sekä riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke. Tarjousaineistot otetaan vastaan sähköisesti tai kirjepostina.

Tarjouskilpailujen hakuaika: 2.2. – 16.3.2023.

Tutustu kahden tarjouskilpailun ohjelmiin ja aineistoihin alla.

Karttatilaukset: Kartat – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

Kohteiden ympäristön kaavatietoja löytyy Nurmijärven kunnan karttapalvelusta, osoitekenttään voit laittaa Kirkonkylän kohteen Heikkiläntie 1 ja Rajamäen kohteen Metsolankaari 3: http://kartta.nurmijarvi.fi/IMS/fi

Tarjouskilpailuohjelmat ja aineistot