Jätehuolto

Lajitteluohjeita

Lajittelemalla jätteensä voi vähentää sekajätteen määrää merkittävästi. Tällöin sekajäteastioiden määrää on mahdollista vähentää tai astiakokoa pienentää. Kummassakin tapauksessa kustannukset pienenevät.

Hyödynnettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet on määritelty jätelautakunta Kolmenkierron jätehuoltomääräyksissä 16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet. Lisää tietoa lajittelusta antaa Kiertokapula.

Lajitteluohjeita