Ajankohtaista

Lukio, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Kunta selvittää edullisempia vaihtoehtoja lukiolle – lukiopäätös osana muuta palveluverkkoa lokakuussa

10.8.2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö. Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnanvaltuuston oli tarkoitus päättää palveluverkosta kahdessa osassa: elokuussa kunnallisesta lukiosta ja lokakuussa koko palveluverkosta. Kunta teetti lukioista hankesuunnitelmat huhti-toukokuussa, minkä jälkeen lautakunnat ja nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja kyläasiain neuvottelukunta antoivat lausuntonsa suunnitelmista. Lausunnoissa nähtiin, että kunnan taloustilanne edellyttää investointien rajoittamista. Nurmijärven kunnan talousarvio kuluvalle vuodelle oli ennen koronaa noin 7 miljoonaa ylijäämäinen, mutta nykyisten ennusteiden perusteella tilikausi on kääntymässä noin 4 miljoonaan euroa alijäämäiseksi. Pitkän aikavälin ennuste näyttää vielä heikommalta, kun valtion koronatuet kunnille päättyvät. Lautakuntien lausuntojen mukaan kunnan tulisikin selvittää kustannustehokkaampia vaihtoehtoja hankesuunnitelmissa esitettyjen lukiovaihtoehtojen tilalle.

Kevyempien lukiovaihtoehtojen asianmukainen valmistelu ja kuuleminen edellyttävät lukioratkaisun siirtämistä, sillä aiemman aikataulun mukaan päätös olisi tehty jo elokuun valtuustossa. Näin ollen kunnanhallitus linjasi 10.8.2020, että lukiopäätös tehdään osana muuta palveluverkkopäätöstä lokakuussa 2020, jolloin palveluverkkotyön kokonaisaikataulu pysyy ennallaan. Kunta selvittää kustannuksiltaan halvempia lukioratkaisuja.

Aiemmissa hankesuunnitelmissa selvitettiin kolmea eri vaihtoehtoa: lukion sijoitus Kirkonkylään, lukion sijoitus Rajamäelle sekä lukion jaettu sijoitus Kirkonkylän ja Rajamäen kesken. Kunta kuuli henkilökuntaa, oppilaita sekä opiskelijoita ja järjesti kuntalaisille kyselyn hankesuunnitelmien osalta touko-heinäkuussa. Koska Rajamäelle keskitetty lukio ei saanut merkittävää kannatusta lausunnoissa, kuulemisissa ja kuntalaiskyselyissä, selvitetään uusia kevytvaihtoehtoja ainoastaan kahden vaihtoehdon osalta: hajautettu lukio Kirkonkylän ja Rajamäen kesken tai lukion keskittäminen Kirkonkylään.

Kokonaisaikataulu pysyy samana – lokakuussa tarkoitus päättää palveluverkosta

Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö jatkuu siten, että kuntalaiset ja kiinteistöjen käyttäjät pääsevät kommentoimaan suunnitelmaesitystä syys-lokakuussa. Lautakunnat sekä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja kyläasiain neuvottelukunta antavat lausuntonsa palveluverkkotyön suunnitelmaesityksestä syys-lokakuussa. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta lokakuussa 2020.

Takaisin listaukseen