Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 5.9.2011

6.9.2011

Päätökset tehtiin esityslistalta ilmenevän mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 239 ILVESVUOREN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAA-JENNUSASEMAKAAVA
Keskustelun kuluessa Helminen mm. Schildtin kannattamana esitti Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavan muutoksen ja asemakaavaa koskevan kaavaehdotuksen sekä alueelle laaditut rakennustapaohjeet asetettavaksi julkisesti nähtäville asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittämällä tavalla eli korttelin 2418 tehokkuusluku on 0,60.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Helmisen esityksen.

§ 243 VALTUUSTOALOITE / VANHUSTEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN / APUVÄLINEET
Esittelijän muutosesitys: Jätetään pöydälle.
Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. 

§ 244 VALTUUSTOALOITE TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYS TOIMIVAKSI
Päätös: Kunnanhallitus palautti yksimielisesti valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

§ 246 NURMIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO UUDENMAAN LIITON TOIMIELINTEN EDUSTUKSELLISUUDEN PARANTAMISESTA

Esittelijän muutosesitys: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon:

Nurmijärven kunta suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti Uudenmaan liiton ehdotukseen sen toimielinten edustuksellisuuden parantamisesta sekä maksuosuuksien muuttamisesta edellyttäen, että Kuuma -alueen edustus turvataan ja maakuntahallitukseen Kuuma -alue saa kolme (3) paikkaa.

Kunnanhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. 

§ 247 VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN VIRAN MUUTTAMINEN TYÖSUHTEISEKSI JA TEHTÄVIÄ HOITANEEN VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEESEEN

Esittelijän muutosesitys: Asia käsitellään vuoden 2012 talousarvioesityksen ja henkilöstösuunnitelman yhteydessä.
Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

Kokouksen esityslista

Takaisin listaukseen