Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 4.6.2020

5.6.2020

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

136 §
Kahviotyöntekijän työsopimussuhteisen tehtävän käyttöönottaminen

Käsittely:

Tarja Salonen ehdotti, että yhden vakinaisen kahviotyöntekijän vakanssia ei perusteta Monikkotalon kahvioon 1.8.2020 alkaen.

Perustelut

”Monikon kahviossa työskentelee jo (1.8.2017 alkaen) yksi vakinainen ja tämä yksi määräaikainen työntekijä. Määräaikaisen työsuhteen päättyminen on valitettavaa, mutta välttämätöntä. Vallitsevan taloustilanteen ja Monikon toiminnan luonteen vuoksi olisi tullut arvioida tilanne perusteellisesti. Katson, että työtehtävät toisen työntekijän tarpeeseen tulee arvioida uudelleen etsien vaihtoehtoja tilapäiseen tarpeeseen toisin.

Marraskuussa 2019 valmistuneen selvityksen perusteella kesäkuussa 2020 ei voida myöskään enää perustella kahden kokoaikaisen työntekijän tarvetta. Tämä selvitys olisi myös tullut tehdä uudelleen, koska jo yksin koronapandemia on vaikuttanut selkeästi tapahtumien järjestämiseen ja resurssien tarpeeseen tällaisessa toiminnassa koko maassa.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittelijän esityksestä kokouksessaan 4.5.2020, että lomautuksia ei kevään YT-prosessin perusteella toteuteta.  Kunnanhallitus totesi niinkään sen, että kunnan kokonaistalouden tasapainotuksen valmistelu kuluvan vuoden sekä tulevan taloussuunnitelman 2021-2023 osalta käynnistyy välittömästi. Valmistelussa arvioidaan NUUKA-ohjelman päivittämistarve ja tasapainotustyö ulotetaan koskemaan myös henkilöstörakenteen tarkastelua sekä henkilöstökulujen säästömahdollisuuksia.

Kahviotyöntekijän vakanssin perustaminen ei vastaa edellä mainittua kokonaistalouden valmistelua.”

Riikka Raekannas kannatti Tarja Salosen esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun vastaesityksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA on pohjaesitys ja EI on Salosen vastaehdotus

äänestystulos
JAA 7 (Hägg, Jalava, Pispala, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)
EI 4 (Hyvämäki, Peltonen, Raekannas, Salonen)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti (äänestys: 7 JAA, 4 EI) hyväksyä kahviotyöntekijän vakinaisen tehtävän perustamisen sivistys- ja hyvinvointitoimialalle, nuorisopalvelujen tulosalueelle 1.8.2020 lukien siten, että tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 06RUO05B mukaisesti ja kelpoisuusehtona on soveltuva perustutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävästä.

137 §
ilmoitusasiat

Päätös:

Esityksen mukaan, minkä lisäksi keskusteltiin asioiden hoitamisesta keusoten kanssa ja palveluverkkosuunnitelmasta.

 

Takaisin listaukseen