Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätökset 3.2.2020

4.2.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset 3.2.2020 syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

29 §

Hallituspaikat ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ssä ja Uudenmaan työterveys Oy:ssä uusien osakkaiden johdosta

Käsittely:

Tarja Salonen ilmoitti esteellisyydestään (yhteisöjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Riikka Raekannas esitti Tarja Salosta yhtiön hallitukseen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

1. hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset selostuksessa kuvatulla tavalla siltä pohjalta, että jokaisella omistajalla on yhtiöissä yksi hallituspaikka, sekä

2. valita Tarja Salosen yhtiön hallitukseen, joka jatkaa hallituksessa myös varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Salonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

30 §

Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston ohjesäännön päivittäminen

Käsittely:

Hägg ilmoitti esteellisyydestään (yhteisöjäävi) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon sekä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Vaulamo valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian ajaksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Hägg poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

32§

Liikuntapäällikön viran haettavaksi julistaminen

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että kunnanhallituksen edustajat valintaryhmässä ovat Riikka Raekannas, Petri Vaulamo sekä Juha Peltonen.

35§

Kunnanviraston sulkeminen kesälomien aikana, välipäivinä ja vuodenvaihteessa

Päätös:

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

 

Kokouksen esityslista >>

 

Takaisin listaukseen