Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 27.4.2020

28.4.2020

Kunnanhallituksen kokouksen 27.4.2020 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

97 §
Ruokapalvelukilpailutuksen lykkääminen

Päätös:
Kunnanhallitus yksimielisesti päätti, että ruokapalvelun mahdollista kilpailutusta lykätään ja että sen tarve arvioidaan myöhemmin.

99 §
Lausunto YS-tontin luovuttamista koskevassa asiassa

Juha Peltonen esitti asian palauttamista valmisteluun. Tarja Salonen kannatti.

Puheenjohtaja totesi tehdyn palautusesityksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA oli käsittelyn jatkaminen ja EI asian palauttaminen valmisteluun.

äänestystulos

JAA 3 (Hägg, Jalava, Tapiolinna)
EI 8 (Sivula, Peltonen, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Vaulamo, Räty)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti (äänestys: JAA 3, EI 8) palauttaa asian valmisteluun siten, että se käsitellään 4.5. kunnanhallituksen kokouksessa.

§ 102
Ilmoitusasiat

Päätös:
Esityksen mukaan siten, että todettiin 4.5. järjestettävän seuraava kunnanhallituksen kokous.

Takaisin listaukseen