Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätökset 23.10.2019

25.10.2019

Nurmijärven kunnanhallituksen 23.10.2019 päätökset syntyivät esityslistan mukaisina, seuraavin poikkeuksin:

228 § – Nurmijärven kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022

Käsittely:

Merkittiin tiedoksi edellisestä kokouksesta pyydetyt selvitykset koskien tytäryhtiöiden talousarviotietoja, ympäristötoimialan suoritetaulukkoa (s. 98) sekä Hyväolo –kortin kuntosalitoiminnan poistumisen taloudellisia vaikutuksia. Hyväksyttiin täydennetty strategiamittaristo (s. 43).

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä investointiohjelman kohtiin 3.2. ja 3.3. v. 2020 800 000e suunnittelurahaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakennusten suunnitteluun siten, että summa koostuu yhdistämällä Tornitien päiväkodista (300 000e v. 2020), Seitsemän veljeksen koulusta (200 000e v. 2020), Lepsämän puukoulusta (200 000 v. 2020) suunnittelumäärärahat joiden lisäksi lisätään 100 000e.

Peltonen esitti 250 000 euron lisämäärärahan investointiohjelman kohtaan 4. kiinteät rakenteet ja laitteet, kunnallistekniikan rakentaminen skeittiparkin rakentamiseen kirkonkylälle. Sailio kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun pohjaesityksestä poikkeavan ehdotuksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA  = pohjaesitys
EI = Peltosen esitys

äänestystulos

JAA 8 (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna)
EI 2 (Peltonen, Sailio)
POIS 1 (Vaulamo/Tarikka)

Kunnanhallitus hyväksyi investointiosan edellämainituin muutoksin.

LIITTEET

hyväksyttiin KAAVOITUSOHJELMAT

hyväksyttiin KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISOHJELMAN PERIAATTEET

TULOSLASKELMAOSA

Hyväksyttiin tuloslaskelmaosa käyttötalouden muutokset huomioiden.

RAHOITUSOSA

hyväksyttiin rahoitusosa käyttötalouden ja investointiosan muutokset huomioiden.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

1. yksimielisesti lisätä investointiohjelman kohtiin 3.2. ja 3.3. v. 2020 800 000e suunnittelurahaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rakennusten suunnitteluun siten, että summa koostuu yhdistämällä suunnittelumäärärahat Tornitien päiväkodista (300 000e v. 2020), Seitsemän veljeksen koulusta (200 000e v. 2020), Lepsämän puukoulusta (200 000 v. 2020) joiden lisäksi lisätään 100 000e.

2. hyväksyä investointiosan edellä mainitulla muutoksella

3. hyväksyä liitteiden kaavoitusohjelmat ja kunnallistekniikan rakentamisohjelman periaatteet

4. hyväksyä tuloslaskelmaosan käyttötalouden muutokset huomioiden,

5. hyväksyä rahoitusosan käyttötalouden ja investointiosan muutokset huomioiden,

6. esittää edellä mainituin muutoksin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 valtuuston hyväksyttäväksi, sekä

7. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset talousarviokirjaan.

229 § – Kunnan tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020

Käsittely:

Hägg esitti 0,25 prosenttiyksikön korotusta yleiseen veroprosenttiin (19,75%) sekä korotusta kiinteistöveroihin siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18%, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48%, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18%, rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,3%.

Räty, Tapiolinna ja Jalava kannattivat Häggin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi suoritettavan ensimmäisen nimenhuutoäänestyksen, jossa

jaa = pohjaesitys (yleinen veroprosentti 20,00)
ei = Häggin muutosehdotus (yleinen veroprosentti 19,75%)

äänestystulos

JAA 3 (Hyvämäki, Raekannas, Salonen)
EI 6 (Hägg, Jalava, Pispala, Sailio, Tapiolinna, Räty)
POISSA 2 (Peltonen, Vaulamo/Tarikka)

Puheenjohtaja totesi suoritettavan toisen nimenhuutoäänestyksen, jossa

jaa = pohjaesitys (yleinen kiinteistöveroprosentti 0,98, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41%, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00%, muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,98%, rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 3,93%)

ei = Häggin muutosehdotus (yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18%, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48%, yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00%, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18%, rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,3)

äänestystulos

JAA 3 (Hyvämäki, Raekannas, Salonen)
EI 6 (Hägg, Jalava, Pispala, Sailio, Tapiolinna, Räty)
POISSA 2 (Peltonen, Vaulamo/Tarikka)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti (äänestykset 1 & 2: JAA 3, EI 6, POISSA 2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. vahvistaa kunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 19,75%,

2. vahvistaa kunnan vuoden 2020 kiinteistöveroprosenteiksi:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,18%,
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48%,
  • yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00%,
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,18%,
  • rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 4,3%.

3. valita NUUKA-ohjelman lähtökohdaksi skenaarion kolme toteutetun veropäätöksen perusteella.

 

230 § – Kunnan hallintosäännön tarkistaminen

Käsittely:

Sailio teki esityksen siten, että elinvoimalautakunnan tehtävä investointien yhteenvetämisessä pysyisi elinvoimalautakunnalla. Räty kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi tehdyn muutosehdotuksen ja totesi suoritettavan nimenhuutoäänestyksen, jossa

JAA = pohjaesitys
EI = Sailion muutosehdotus

äänestystulos

JAA 7 (Hyvämäki, Hägg, Jalava, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna)
EI 2 (Sailio, Räty)
POIS 2 (Peltonen, Vaulamo/Tarikka)

Päätös:

Kunnanhallitus päätti esittää (äänestys JAA 7, EI 2, POIS 2) valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kunnan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.

Kunnanhallitus edellyttää, että toimielimet päivittävät toimintasääntönsä tarpeellisilta osin vastaamaan kokouksen kulkua.

 

Kokouksen esityslista >>

 

Takaisin listaukseen