Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 17.9.2012

18.9.2012

Päätökset tehtiin esityslistalta ilmenevän mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 238  NURMIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

Esittelijän muutosesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja jatkotyön pohjaksi liitteenä olevat kuntakonsernin omistajapoliittiset linjaukset sekä saattaa ne edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

 § 239 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION TARKASTELU V. 2013 ALKAVAA TOIMIKAUTTA VARTEN

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että vuoden 2013 alussa alkavaa uutta valtuustokautta varten hyväksytään seuraavat periaateratkaisut luottamushenkilöorganisaation rakennetta koskevaa jatkovalmistelua varten:

Toimielinrakenne pidetään muilta osin ennallaan seuraavin poikkeuksin:

1. Kuntakehitystoimikunnan nimi muutetaan kuntasuunnittelulautakunnaksi ja se jatkaa nykyisillä tehtävillä.
2. Lautakuntien yhteisistä jäsenistä eli ns. sukkulajäsenyyksistä luovutaan. Johtosääntöihin valmistellaan tätä koskevat muutokset.
3. Klaukkalan jäähalli -liikelaitoksen johtokunta lakkautetaan sen jälkeen, kun ko. liikelaitos on muutettu kunnan liikuntapaikaksi. 

§ 240 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen seuraavilla tarkennuksilla:

§ 2 Kokouspalkkiot

I ryhmä                               115 euroa
II ryhmä                                 85 euroa
III ryhmä                                70 euroa

Yli kolmen tunnin kokouksista maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

§ 245   ERON MYÖNTÄMINEN ANJA LINDYLLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ TÄYDENNYSVAALI

Päätös: Esitys hyväksyttiin ja nimi tuodaan valtuustoon.

Kokouksen esityslista >>

Takaisin listaukseen