Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 11.5.2020

12.5.2020

Kunnanhallituksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

118 §
Oikaisuvaatimus koskien vuoden 2020 osallistuvaa budjetointia

Käsittely:

Alpo Sailio ilmoitti esteellisyydestään (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Alpo Sailion tilalle saapui Marko Heinonen.

Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestään (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Leni Pispalan tilalle valittiin Maiju Tapiolinna.

Esittelijä muutti selostusosaa lisäämällä lauseen ”Uusia muunneltuja ehdotuksia ei voi jättää sen jälkeen, kun ehdotusvaiheen määräaika on umpeutunut.”

Päätös:

Esityksen hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus totesi, ettei alkuperäistä osallistuvan budjetoinnin esitystä voi muuttaa jälkikäteen määräajan päätyttyä.

Alpo Sailio ja Leni Pispala poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta) asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

122 §
Kehitys ja keskusteluasiat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, minkä lisäksi kunnanhallitus keskusteli myös 2) KEUSOTEn valmistelussa olevasta palveluverkkosuunnitelmasta sekä 3) kaavakehitystyöryhmän tilanteesta.

123 §
Oppilaskuljetuspalvelujen hankintaa koskeva oikaisuvaatimus, valitus markkinaoikeudelle ja päätös hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä

Käsittely:

Esittelijä teki teknisiä korjauksia asian selostusosaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Takaisin listaukseen