Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 1.6.2020

2.6.2020

Kunnanhallituksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin

125 §
Nurmijärven kunnan lausunto Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Raasepori, Inkoo, Hanko

Päätös:

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle siten, että se käsitellään 4.6. kunnanhallituksen kokouksessa.

 

126 §
Lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle ASM Kiviainespalvelu Oy:n ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta

Käsittely:

Virpi Räty esitti, että lupahakemuksessa pitäisi arvioida vaikutuksia ja riskejä alueen yritystoimintaan kuten esim. hevostalleihin liittyvään yritystoimintaan.  Juha Peltonen ja Petri Vaulamo kannattivat Virpi Rädyn esitystä.

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että lisäksi lupahakemuksessa pitäisi arvioida vaikutuksia ja riskejä alueen yritystoimintaan kuten esim. hevostalleihin liittyvään yritystoimintaan.

 

128 §
Kahviotyöntekijän työsopimussuhteisen tehtävän käyttöönottaminen

Käsittely:

Tarja Salonen ehdotti asian palauttamista valmisteltavaksi. Arto Hägg ja Juha Hyvämäki kannattivat Salosen palautusehdotusta.

Päätös:

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi asian palauttamisen valmisteltavaksi.

 

132 §
Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin siten, että kiertokapulan valmistelutilanne käsitellään toisessa kunnanhallituksen kokouksessa.

 

133 §
Nurmijärven Kirkonkylän kortteliin 2203 muodostettavan KM-tontin luovutusta koskeva esisopimus

Käsittely:

Kunnanhallitus yksimielisesti otti lisälistan asian käsiteltäväksi.

Esitys:

Kunnanhallitus päättää, että kunta luovuttaa Kirkonkylän asemakaava-alueen korttelista 2203 noin 20 000 m2:n suuruisen liikerakennusten korttelialueen (KM-3) tontin Lehto Tilat Oy:lle tai heidän nimeämänsä tahon lukuun. Kauppahinta on 600 000 euroa. Luovutuksesta tehdään ensin esisopimus ja lopullinen kiinteistön kauppa sen jälkeen, kun esisopimuksessa mainitut edellytykset ovat täyttyneet. Esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Ostaja maksaa kauppasummasta 100 000 euroa ennakkomaksuna. Lopullinen kauppakirja tulee allekirjoittaa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun esisopimuksessa mainitut kaupan ehdot ovat täyttyneet.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

134 §
Oppilaskuljetusten väliaikaisen hankintapäätöksen tekninen täsmentäminen hankintamäärän osalta

Käsittely:

Kunnanhallitus yksimielisesti otti lisälistan asian käsiteltäväksi.

Esitys:

Kunnanhallitus päättää täsmentää 11.5.2020 § 123 tehtyä oppilaskuljetusten väliaikaista hankintapäätöstä siten, että siitä poistetaan lause ”Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään.”

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Takaisin listaukseen