Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 4.5.2020

5.5.2020

Kunnanhallituksen 4.5.2020 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

104 §
Koronaepidemian henkilöstövaikutukset ja lomautusten periaatteet

Käsittely:

Virpi Räty ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 3-kohta; intressijäävi) osallistua asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon ja poistui kokouksesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Virpi Räty poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 3-kohta; intressijäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

107 §
Lausunto YS-tontin luovuttamista koskevassa valitusasiassa

Käsittely:

Arto Hägg ehdotti, että kunnanhallitus lisäksi toteaa, ettei YS-kaavamerkintä mahdollista opetustoimintaa miltä osin valitus on aiheellinen. Maiju Tapiolinna kannatti Arto Häggin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, ettei kunnanhallitus ollut yksimielinen kannatetusta muutosehdotuksesta ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että JAA oli pohjaesitys ja EI oli Häggin muutosehdotus.

äänestystulos

JAA 9 (Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Sivula, Vaulamo, Räty)
EI 2 (Hägg, Tapiolinna)

Arto Hägg jätti eriävän mielipiteen. Maiju Tapiolinna kannatti Arto Häggin eriävää mielipidettä ja jätti vastaavan sisältöisen eriävän mielipiteen.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti (äänestys: JAA 9, EI 2) hyväksyä liitteenä olevan lausunnon lähetettäväksi Helsingin hallinto-oikeudelle YS-tontin luvouttamista koskevassa valitusasiassa.

Asian liitteenä Arto Häggin ja Maiju Tapiolinnan eriävä mielipide.

113 §
Kehitys ja keskusteluasiat

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, minkä lisäksi kunnanhallitus keskusteli 2) kunnanhallituksen 4.5.2020 106 §:n mukaisten toimivallan delegointien kumoamispäätöksien käsittelystä lautakunnissa sekä 3) tonttiasioista.

Takaisin listaukseen