Ajankohtaista

Kaikki, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 2.3.2020

3.3.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen 2.3.2020 päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

43
YS-tontin luovutus Rajamäen asemakaava-alueella oikaisuvaatimukset

Käsittely:

Tarja Salonen teki muutosehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää olla hyväksymättä oikaisuvaatimuksia 1,2 ja 3. Kunnanhallituksen päätös 16.9.2019 §188 pysyy ennallaan.

Perusteet:

Kunnanhallitus ei ole tehnyt hallintolain 49 g §:n tarkoittamaa virhettä tontinluovutuspäätöksen yhteydessä.

Oikaisuvaatimuksissa esitetään mielipiteitä ja huolta alueen asukkaille ja kiinteistöille koituvasta haitasta, jos lastensuojelun sijaishuollon yksikkö sijoitetaan alueelle. Oikaisuvaatimuksen tekijät nostavat esiin mm. sen, että neuropsykiatriset pulmat (nuoret, 12-17 vuotiaat, ympäri Suomea) saattavat aiheuttaa alueelle levottomuutta ja sitä kautta turvattomuutta kaiken ikäisissä asukkaissa.

Alueen asukkaiden itseään kohtaan mahdollisesti aiheutuva haitta lastensuojelun sijaishuollon yksikön alueelle sijoittuvasta toiminnasta ei ole riittävä peruste kumota päätöstä, joka on syntynyt lain mukaan oikein ja oikeassa järjestyksessä.

Juha Peltonen ja Leni Pispala kannattivat Salosen esitystä.

Esittelijä teki muutoksen pohjaesityksen selostusosan viimeiseen kappaleeseen:

Oikaisuvaatimukset tutkittuaan ja toiminnanharjoittajaa (Familar Oy) sekä Kiljavan sairaalan toimitusjohtajaa kuultuaan kunnanhallitus päättää kumota 16.9.2019 § 188 tehdyn tontinluovutuspäätöksen. Oikaisuvaatimusten tutkimisen ja tontin luovutuskriteerien syventävän selvityksen yhteydessä on tullut esiin näkökohtia, joiden perusteella sijoituspaikkaa on voitu tarkastella uudelleen. Toiminnanharjoittajalla on kunnan alueella käytettävissään sinänsä toimivat tilat, eikä toiminnanharjoittajan kuulemisen yhteydessä ilmennyt, että nykyisistä tiloista olisi välitöntä tarvetta luopua. Lastensuojelun sijaishuollon yksikkö soveltuu hyvin nykyiselle paikalleen, kun taas yksikön sijoittaminen tiiviisti rakennetulle asuinalueelle ei ole tarkoituksenmukaista.

Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun vastaehdotuksen ja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että esittelijän muutettu pohjaesitys on JAA ja Salosen vastaehdotus on EI:

äänestystulos
JAA 2 (Hägg, Tapiolinna)
EI 9 (Hyvämäki, Jalava, Peltonen, Pispala, Raekannas, Sailio, Salonen, Vaulamo, Räty)

Päätös:
Kunnanhallitus päätti (äänestys JAA 2, EI 9) olla hyväksymättä oikaisuvaatimuksia 1,2 ja 3. Kunnanhallituksen päätös 16.9.2019 § 188 pysyy ennallaan.

Perusteet:

Kunnanhallitus ei ole tehnyt hallintolain 49 g §:n tarkoittamaa virhettä tontinluovutuspäätöksen yhteydessä.

Oikaisuvaatimuksissa esitetään mielipiteitä ja huolta alueen asukkaille ja kiinteistöille koituvasta haitasta, jos lastensuojelun sijaishuollon yksikkö sijoitetaan alueelle. Oikaisuvaatimuksen tekijät nostavat esiin mm. sen, että neuropsykiatriset pulmat (nuoret, 12-17 vuotiaat, ympäri Suomea) saattavat aiheuttaa alueelle levottomuutta ja sitä kautta turvattomuutta kaiken ikäisissä asukkaissa.

Alueen asukkaiden itseään kohtaan mahdollisesti aiheutuva haitta lastensuojelun sijaishuollon yksikön alueelle sijoittuvasta toiminnasta ei ole riittävä peruste kumota päätöstä, joka on syntynyt lain mukaan oikein ja oikeassa järjestyksessä.

45
Kunnanhallituksen toimintatapojen arviointi

Käsittely:

Arto Hägg esitti, että toimielinten ja johtokuntien arviointikeskustelut palautetaan kunnanhallitukselle 31.5.2020 mennessä. Virpi Räty kannatti.

Tarja Salonen esitti, että ennen arviointikeskustelua toimielimet ja johtokunnat suorittavat itsearviointikyselyn. Arto Hägg kannatti.

Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että toimielinten ja johtokuntien itsearviointikysely toteutetaan maaliskuun aikana.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

  • merkitä tiedoksi toimielinten ja johtokuntien arviointikeskustelut vuosilta 2018-2019,
  • lähettää toimielimille ja johtokunnille itsearviointikyselyn maaliskuun 2020 aikana,
  • velvoittaa toimielimet ja johtokunnat käymään arviointikeskustelut kunnanhallituksen lähettämien kysymysten pohjalta 31.5.2020 mennessä, sekä
  • palautti osaltaan väliarvioinnin tekemisen valmisteltavaksi siten, että se tehdään kun kunnanhallituksen itsearviointikyselyn tulokset ovat käytettävissä.

48
Ilmoitusasiat

Päätös:

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnanhallituksen edustajiksi

  • talvisodan muistopäivään 13.3.2020 Markku Jalavan,
  • kansalliseen veteraanipäivään 27.4.2020 Kallepekka Toivosen
  • kaatuneiden muistopäivään 17.5.2020 Alpo Sailion (Rajamäki) ja Juha Hyvämäen (Kirkonkylä), sekä
  • Nurmijärvi gaalan raatiin Kirsti Handolinin, Harri Lepolahden sekä Arto Häggin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti siirtää 23.3.2020 pidettävän kokouksen maanantaille 30.3.2020 klo 15:30.

 

Linkki esityslistaan

 

Takaisin listaukseen