Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kunnanhallituksen kokouksen 2.12. päätökset

3.12.2019

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 280 Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston ohjesäännön päivittäminen

Käsittely:

Arto Hägg ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn sekä päätöksentekoon (hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi: hoitokunnan varajäsen).

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että selvitetään mm. yläkoululaisten asema saada apurahoja päättötodistuksen jälkeen.

Arto Hägg poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1. § kohta 5, yhteisöjäävi: hoitokunnan varajäsen).

§ 282 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi Riina Mattilan sekä varaedustajaksi Jari Oksan.

§ 283 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Vantaanjoki-neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2021

Päätös:

Kunnanhallitus esittää nimettäväksi varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2020-2021 Kallepekka Toivosta sekä varajäseneksi Tapio Maijalaa.

§ 284 Valtuuston 13.11.2019 päätösten täytäntöönpano

Päätös:

Esityksen mukaan siten, että kunnanhallitus toteaa valtuuston 13.11.2019 86 §:n tarkoittaman Hyväolo -kortin toimeenpanossa eriytettävän kuntosalitoiminnan kustannukset uinnin kustannuksista vuonna 2020.

§ 288 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

3) Kunnanhallitus keskusteli koulutilojen haasteista koko kunnan alueella sekä totesi, että kouluratkaisu tehdään palveluverkkoratkaisun yhteydessä keväällä 2020. Lisäksi toivottiin työrauhaa viranhaltijoille, joiden tähän mennessä tekemään työhön oltiin tyytyväisiä.

 

Kokouksen esityslista >>

 

Takaisin listaukseen