Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 10.8.2020 päätökset

11.8.2020

Kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

160 §
Lausunto valitusasiassa Helsingin hallinto-oikeudelle

Käsittely:

Maiju Tapiolinna esitti, ettei päätöstä täytäntöönpanna ennen hallinto-oikeuden käsittelyä.

Tapiolinnan esitys raukesi kannattamattomana. Maiju Tapiolinna jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Maiju Tapiolinna jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Takaisin listaukseen