Ajankohtaista

Kaikki

Kunnan tiedotuslehti juhlii Seitsemää veljestä

31.1.2020

Nurmijärven tiedotuslehti 1/2020 - kansiNurmijärven kunnan tiedotuslehti jaetaan kuntalaisille viikonvaihteen aikana. Lehden teemana on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi, jonka juhliminen alkaa Nurmijärvellä tulevana sunnuntaina. Tuoreen lehden luettavuutta on parannettu saadun lukijapalautteen myötä.

Nurmijärven kunnan tiedotuslehti Nurmijärvi-lehti jaetaan viikonlopun 31.1.-2.2. aikana kuntalaisille. Lehden etusivulla komeilevat Jukolan veljekset sarjakuvataitelija Kristian Huitulan tulkitsemina. Vuoden ensimmäisen tiedotuslehden teemana on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuosi.

”2.2.2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta Seitsemän veljeksen julkaisusta, ja juhlavuosi on Aleksis Kivi -pääkaupungille luonnollisesti tärkeä. Juhlavuonna keskitymme kunnassa lukutaidon ja -innon edistämiseen, ja Seitsemän veljestä 150 on teemana myös tuoreessa tiedotuslehdessä”, Nurmijärven kunnan viestintäpäällikkö Teemu Siltanen kertoo. ”Lehden sivuilta löytyy muun muassa tietoa juhlavuoden tapahtumia, @Jukolabros1870-somedraamaa sekä juhlavuoden suojelijan presidentti Tarja Halosen haastattelu.”

Tiedotuslehden kanssa samassa jakelussa kuntalaiset saavat Eteläisen Hämeen Uutiset, joka on Seitsemän veljestä 150 -juhlavuoden oma lehti. Lehdessä tunnetut kirjailijat, toimittajat ja tutkijat keskittyvät Seitsemän veljekseen ja sen syntyvaiheisiin. Lehti tarjoaa helposti lähestyttävän ja hauskan tavan Kiven merkkiteokseen tutustumiseksi.

Me tehdään Nurmijärvi! Tietoa palveluverkkotyön etenemisestä

Juhlavuoden lisäksi tiedotuslehdessä on paljon muutakin tietoa kunnan toiminnasta alkuvuodelta. Kunta tiedottaa muun muassa osallistuvasta budjetoinnista, Vanha-Klaukan rakentamisesta, koululaisten maksuttomista harrastuskerhoista, liikuntaryhmistä, kevään tapahtumista ja yksityisteistä. Tärkeää tietoa löytyy myös palveluverkkotyön aikataulusta ja Me tehdään Nurmijärvi -työpajoista.

”On tärkeää, että kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin Nurmijärven palveluverkkotyössä. Kunta järjestää helmikuussa Me tehdään Nurmijärvi -ideatyöpajoja, kyselyn ja äänestyksen, joihin toivomme mahdollisimman monen osallistuvan. Kannattaa seurata Nurmijärven kotisivuilta löytyvää nurmijarvi.fi/palveluverkko-teemasivua, josta löytyy ajanmukaista tietoa palveluverkkotyön etenemisestä ja Me tehdään Nurmijärvi -tapahtumista”, Siltanen kertoo.

Lehden luettavuutta parannettu

Nurmijärvi-lehden ilme uudistettiin syksyllä 2019 ja kunta kannusti lukijoita antamaan palautetta. Kunnan kotisivujen palautelomakkeen kautta saatiin yhteensä 37 palautetta, ja lehti sai lukijoiltaan yleisarvosanaksi 3.1/5, uusi ilme 3.35/5 ja lehden sisältö 3/5.

”Haluan kiittää kaikkia palautteenantajia risuista ja ruusuista. Palautteen perusteel­la suurin osa lukijoista piti uudistusta ai­nakin jossain määrin onnistuneena, mutta parannettavaakin tosin jäi. Saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää jatkokehittämisen näkökulmasta”, Siltanen kertoo.

Tiedotuslehden toimituskunta sai myös pal­jon sanallista palautetta sekä palautelomak­keen kautta että sähköpostitse, kasvokkain ja Sol­mun kautta.

”Useimmissa kritiikeissä huomautettiin lii­an pienestä tekstikoosta. Olemmekin kiin­nittäneet tällä kertaa entistä enemmän huo­miota lehden luettavuuteen muun muassa suurentamalla fonttia. Olemme myös parantaneet lehden luettavuutta sähköisesti”, Teemu Siltanen sanoo.

Toimituskunta toivoo palautetta myös uusimmasta tiedotuslehdestä. Sitä voi antaa palautelomakkeen kautta kunnan kotisivuilla osoitteessa: nurmijarvi.fi/tiedotuslehti

Lue tiedotuslehden sähköinen versio >>

 

 

Takaisin listaukseen