Ajankohtaista

Aleksia, Koronavirus, Koulutus, Terveys

Koulutyön järjestäminen poikkeustilanteen aikana Nurmijärvellä

17.3.2020

Tiedote 17.3.2020 klo 18.40

Valmiuslaki otetaan Suomessa käyttöön 18.3.-13.4.2020. Nurmijärven kunta toteuttaa lain edellyttämiä toimenpiteitä opetuksen järjestämisessä seuraavasti:

Etäopetus käynnistyy 18.3.

Etäopetukseen osallistuvat oppilaat opiskelevat kotona, eivätkä saavu aamulla 18.3. kouluun. Koulu tai opettaja lähettää oppilaalle ohjeet etäopiskelusta. Jossain kouluissa ohjeet on toimitettu oppilaille jo aikaisemmin.

Koulu vastaa yhteydenpidosta oppilaisiin/koteihin. Mahdolliset kysymykset etäopetuksesta osoitetaan omalle opettajalle tai oman koulun rehtorille.

Etäopiskelussa noudatetaan oppilaan omaa lukujärjestystä. Lukujärjestystä voidaan soveltaa tarpeen mukaan esimerkiksi taito- ja taideaineiden opiskelussa. Opettajat ovat tavoitettavissa etäopetuksen aikana.

Etäopiskeleville ei järjestetä kouluruokailua.

Lisätietoa ja ohjeita toimitetaan oppilaille ja huoltajille etäopetuksen edetessä.

Lähiopetuksen järjestämistä jatketaan 18.3. osalle oppilaista

Myös poikkeustilanteen ajan järjestetään lähiopetusta huoltajan pyynnöstä seuraaville oppilasryhmille:

  • Yleisopetuksen oppilaalle, joka on vuosiluokalla 1-3, ja hänen huoltajansa työskentelee yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä alalla.
  • Sekä erityisen tuen oppilaalle, joka on vuosiluokalla 1-9 (oppilas, jolla on erityisen tuen päätös yleisopetukseen integroituneena tai erityisluokan oppilas).

Mikäli edellä kuvatussa tilanteessa oleva huoltaja toivoo lapselleen lähiopetusta, mutta ei ole vielä ilmoittanut asiasta, tulee hänen lähettää asiasta Wilma-viesti oman koulunsa rehtorille pikaisesti. Näissä tapauksissa rehtori ilmoittaa huoltajalle, milloin oppilaan lähiopetus alkaa.

Lähiopetus järjestetään oppilaan omassa koulussa keskiviikkona 18.3. lukujärjestyksen mukaisesti. Torstaista 19.3. alkaen lähiopetus keskitetään viiteen eri kouluun: Kivenpuiston, Klaukkalan, Lukkarin, Rajamäen ja Seitsemän veljeksen kouluissa. Omasta koulusta ilmoitetaan, mihin keskitettyyn kouluun oppilas sijoitetaan.

Keskitetyissä kouluissa pyritään turvaamaan oppilaiden terveys ja hyvinvointi rajoittamalla oppilasryhmien koko 9 oppilaaseen ja 1 opettajaan. Lisäksi ryhmät työskentelevät toisistaan erillään ja myös ruokailevat sekä pitävät taukonsa erillään. Yhteen kouluun sijoittuu enimmillään noin 50 oppilasta ja heidän opettajansa.

Lähiopetuksen koulupäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 13. Lähiopetukseen osallistuville järjestetään kouluruokailu. Tarkemmat lukujärjestykset ja aikataulut sovitaan/laaditaan ryhmäkohtaisesti huomioiden muut koulutyön järjestämiseen liittyvät asiat (ruokailut, tauot, kuljetukset ym.).

Oppilaiden kuljetusjärjestelyt ohjeistetaan 18.3. Tavoitteena on, että lähiopetukseen osallistuvat oppilaat kuljetetaan korvaavan kouluun.

Nurmijärven koulutuspalvelut kiittää huoltajia joustavuudesta ja etäopetuksen mahdollistamisesta.

Kati Luostarinen, opetuspäällikkö
Tiina Hirvonen, sivistysjohtaja

Takaisin listaukseen