Sammarbete mellan hem och skola

Hem och Skola bedriver eftermiddaggsverksamhet Vendlaeftis för Vendlaskolans elever. Verksamheten bedrivs i den till Vendlaskolan hörande byggnaden Björkbacken.

Föräldrar till elever i Vendlaskolan uppmanas att ansluta sig till Vendlaskolans Hem och skola som grundades hösten 2010. Hem och skola ordnar evenemang som främjer samvaron mellan elever, lärare och föräldrar. Föreningen stöder även exempelvis lägerskolor.