Samarbete

Vi har i många år haft ett nätverkssamarbete med andra språköskolor, dvs svenska skolor mitt inne i en finsk omgivning. Samarbetet har fört med sig mycket, bl.a. elevträffar i form av kultur och språk samt idrott. Senast träffades vi i Lahtis i våras. Vi har även haft fortbildning för lärare. Från och med hösten 2017 ändras detta samarbete lite. Vi 10 som utveckalts med hjälp av Kunnig-pengar blir nu en självständig förening, Språkönätverket med styrelse, medlemmar och fortfarande finaniering från olika fonder. Vi har även i fortsättningen en koordinator som planerar verksamheten och sköter om ekonomin. 

Vendlaskolan jobbar tätt intill den finska skolan Syrjälänkoulu på samma gård. Vi har även där samarbete med gemensamma föräldrakvällar, lite temadagar samt utelekar för de mindre. Vi får hjälp med undervisning i träslöjd därifrån och sköter om deras svenskaundervisning. Vårt samarbete har varit varmt och trevligt.