Ordningsregler

Vendlaskolan delar utemiljön med Syrjäläskolan. Vi har gemensamma ordningsregler gällande rasterna och vistelsen i byggnaderna. Detta underlättar rastvakternas, personalens och elevernas tillvaro.

 

Vendlaskolans trivselregler

För allas trivsel gäller att jag:

 • visar hänsyn och respekt för andra
 • inte mobbar eller bråkar
 • inte skrattar åt andras misstag i skolan
 • räcker upp handen innan jag talar och lyssnar när andra talar
 • kommer i tid till skolan och går in när det ringer
 • hälsar på andra när vi träffas första gången för dagen
 • använder ett vårdat språk
 • går in i gymnastiksalen först när läraren kommer
 • hjälper till att hålla det snyggt i skolan och på skolgården
 • låter utställda skolarbeten vara i fred
 • håller mobiltelefonen avstängd och i väskan
 • lämnar samlingsobjekt hemma
 • är medveten om att skolan inte ansvarar för medtagna värdeföremål
 • inte äter eget godis eller tuggummi i skolan
 • är ersättningsskyldig om jag skadar eller förstör någonting
 • inte tar med vassa eller andra farliga föremål till skolan
 • följer gott bordsskick i matsalen och ger andra matro
 • går ut på rast
 • inte springer i korridorerna

Utomhus gäller dessutom att jag:

 • inte får avlägsna mig från skolgården utan tillstånd av en lärare
 • inte kastar stenar, snöbollar eller annat som kan göra skada
 • inte klättrar i träd