Skolskjutser

Pirjo Heilimo är skolskjutsplanerare i kommunen. Ta kontakt med henne ifall det är något oklart, tel 040 317 2012. Skolan delar ut busskort samt skolskjutstider till elever som är beviljade skolskjuts.

För att beviljas skolskjuts till vår enda svenska skola i Nurmijärvi kräver kommunen att eleven är registrerad med svenska som modersmål. Denna registrering gör man enkelt till Befolkningsregistercentralen.