Lektionstider

 

1.   8.10 - 8.55

2.   9.00-10.00

3.   10.00 - 10.45

4.   11.15-12.00 

5.   12.15-13.00

6.   13.15 - 14.00

7.   14.05 - 14.50