Information

Skolan börjar 9.8. 2018 klo 9.00.

Den första dagen jobbar vi klo 9-12. Från och med fredag 10.8. jobbar vi enligt läsordningen, som eleverna får på torsdag. De barn som som är berättigade till skolskjuts kan få den redan första dagen, man kan fråga efter tiderna av skolskjutsplaneraren Mikko Saarinen.