Frånvaro

Vårdnadshavare kan på en särskild blankett ansöka om frånvarotillstånd för sitt barn. Ledighet från skolan för 1-3 dagar beviljar klassläraren och längre ledigheter beviljas av rektorn. Elevs frånvaro p.g.a. sjukdom meddelar vårdnadshavaren till skolans telefon på morgonen innan skoladagen börjat. Meddelandet skickas per sms till telefonnummer 040 317 4034.