Tandvård

Från och med 1.8.2014 kommer alla kallelser till tandläkaren hem till vårdnadshavaren, som enligt givna instruktioner reserverar granskning och tar sitt barn dit. 

 Suun terveydenhuolto

Oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen suun terveydenhuollon toimesta. Oppilas saa kutsun vastaanottoajalle kotiosoitteeseen. Jos oppilaan osoite on salainen,  eikä sitä ole annettu asiakastietoihin, huolehtivat huoltajat oppilaalle ajan hammashoitolaan soittamalla. Tiedonkulun ja yhteistyön kannalta  on tärkeää, että huoltajalla  olisi mahdollisuus olla mukana  lapsen/nuoren hoitokäynnillä.

Suun terveydenhuollon ajanvarausnumero  on 09 25003259 ma – pe  klo 7.30 15.00.

Varatun vastaanottoajan voi tarkistaa, siirtää tai perua suun terveydenhuollon kotisivuilla.

https://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/terveyspalvelut/suun_terveydenhuolto

12 vuotta täyttäneen puolesta asioidessa, huoltaja täyttää puolesta-asiointi lomakkeen.

Suun terveystarkastuksiin kutsutaan seuraavasti:

1 luokat keväällä

3 luokat syksyllä

5 luokat keväällä

7 luokat syksyllä

8 luokat keväällä

Luokille 2, 6 ja 9 toteutetaan suun terveydenedistämisen tunnit koululla. Neljäsluokkalaiset saavat kutsun tulla huoltajan kanssa hammashoitajan vastaanotolle suun terveyden seurantakäynnille.

Varatusta vastaanottoajasta lähtee tekstiviesti kunnan potilastietojärjestelmään merkittyyn matkapuhelinnumeroon.  Viestissä ei ole henkilötietoja, vaan ainoastaan ajankohta, hoitopaikka ja tieto peruutuspuhelinnumerosta. Viestiin ei voi vastata.

Koska viesti ei aina kunnasta riippumattomista syistä tavoita vastaanottajaa, sen saapumatta jääminen ei ole peruste jättää hoitoaikaa käyttämättä.

15 vuotta täyttäneiltä, veloitamme peruuttamattomasta vastaanottoajasta asetuksen mukaisen maksun.