Elevvård

Elevvårdsgruppen består av:

Rektor Nina Kuitula

Skolkurator Miia Luukka tel 040 317 4319

Skolhälsovårdare Tuija Pulli

Skolpsykolog Laura Hyttinen

Elevvårdsgruppen förstärks vid behov med elevens egen klasslärare.

 

Skolhälsovårdens telefonservice svarar på telefonnumret 040 317 3390 må-fre klo 8.00-10.00 och 13.00-14.00

 

Vid elevvårdsmöten gällande enskilda elever deltar den berörda eleven och dennes föräldrar. Elevvårdsgruppen sammanträder ca 1 gång i månaden, vid behov även flere gånger i månaden.