Uotilan koulu

Koulun tehtävä on opettaa ja kasvattaa oppilaita yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi sekä itsenäiseen tiedonhankintaan ja arviointiin kykeneviksi. Koulu pyrkii antamaan oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua varten. Oppilaan terveen itsetunnon kehittymistä tuetaan ja ohjataan, korostaen samalla rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista.

Uotilan koulussa työskentelevät lukuvuonna 2018-19

Jari Anttila, rehtori, 5 lk

Tiina Minkkinen, 1 lk 

Heli Maula, lo, 2 lk

Riitta Anttila, lo, 3 lk

Päivi Pietala-Valkola, lo, 4 lk 

Jussi Perttu, lo, 6lk

Maari Jussila, koulunkäynnin ohjaaja

Mari Rinkelo, koulunkäynnin ohjaaja

Heljä-Maaria Hilliaho, erityisopettaja

Marja Hyypiö, terveydenhoitaja

Anne Siitonen, kuraattori

Pirjo Valkonen, ruokapalveluvastaava

 

Helmi reissuvihko

Kirjautuminen reissuvihkoon

Helmen käyttöopas