Uotilan koulu

Koulun tehtävä on opettaa ja kasvattaa oppilaita yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi sekä itsenäiseen tiedonhankintaan ja arviointiin kykeneviksi. Koulu pyrkii antamaan oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua varten. Oppilaan terveen itsetunnon kehittymistä tuetaan ja ohjataan, korostaen samalla rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista.

Uotilan koulussa työskentelevät lukuvuonna 2017-18

Jari Anttila, rehtori, 5-6 lk

Heli Maula, lo, 1 lk

Laura Palotie, lo, 2 lk

Päivi Pietala-Valkola, lo,  3 lk 

Pauliina Aumola, lo, 4 lk

Riitta Anttila, lo, 5 lk (virkavapaalla) 

Maari Jussila, koulunkäynnin ohjaaja

Marja-Leena Pulkkinen, erityisopettaja

Marja Hyypiö, terveydenhoitaja

Anne Siitonen, kuraattori

Taina Laine, psykologi

Riitta Nummelin, siivoustyöntekijä

Tanja Uuttu, ruokapalveluvastaava

 

Helmi reissuvihko

Kirjautuminen reissuvihkoon

Helmen käyttöopas