Röykän kouluRöykän koulu

LUKUVUOSI 2019 - 2020

Tervetuloa Röykän kouluun!

 

 • Tänä syksynä koulussamme on 230 oppilasta sekä 30 alkuluokkien esiopetuksen oppilasta.

 • Röykän koulussa laajenee alkuluokka-pilotti, jossa kehitetään hyvin toiminutta esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä koulun ja lähipäiväkodissa toimineiden esiopetusryhmien kanssa. Alkuluokkia on kolme, joissa jokaisessa on esiopetuksen ja 1. sekä 2.-luokan oppilaita. Alkuluokkien henkilökuntaan kuuluu neljä luokanopettajaa, kolme lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa.

 • Koulumme opetuksen tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa sekä kodin ja koulun väliseen hyvään, oppilasta tukevaan yhteistyöhön. Kasvatus- ja opetustyössä korostamme terveitä elämäntapoja, tapakasvatusta, toisten kunnioittamista ja huomioimista niin, että syntyy empaattinen ilmapiiri.

 • Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa haluamme rohkaista vanhempia verkostoitumaan keskenään ja haluamme tukea vastuullista vanhemmuutta.  Kodin ja koulun välistä viestintää ja yhteistyötä tukee sähköinen Wilma-viestintä. Kunnan kotisivuilla on tiedote Wilmasta:

 • https://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/helmi_wilma_ja_edison

 • https://nurmijarvi.inschool.fi/

 • Yksi Röykän koulun tavoitteista on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen. Tärkeä opetuksemme painopiste on koulun ja kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon ja -harrastuksen kehittäjänä. Lukudiplomilistat ovat kirjaston sivuilla ja niille on linkki koulun kotisivuilta:

https://www.nurmijarvi.fi/koulut/roykan_koulu/lukudiplomi
 • Kirjastoauto Oiva vierailee koululla torstaisin klo 9.50 - 11.35. Suositus olisi, että oppilas saisi oman kirjastokortin käyttöönsä huoltajien luvalla ja vastuulla.

 • Koulussa toimii jaksoittain omia kerhoja. Kerhoista ilmoitetaan koteihin erillisillä tiedotteilla. Kerhotoiminnan tarkoituksena on oppisisältöjen lisäksi parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota.

  Röykän koulu on mukana myös Nurmijärven harrastusiltapäivä-hankkeessa, jonka ansiosta koulun tiloissa toimii muiden järjestäjien kuin koulun pitämiä kerhoja alakouluikäisille lapsille tiistaisin klo 14.15 jälkeen. Harrastusiltapäivän kerhosta tiedotetaan huoltajille Wilma-viestillä.

 • Nurmijärven kunnan sivistystoimen sitovana tavoitteena on oppilaiden osallisuuden lisääminen. Tähän tavoitteeseen tähtääviä kansalaisvaikuttamisen taitoja oppilaat opettelevat oppilaskunnassa ja sen hallituksessa, joka toimii koulussamme.

 • Kotisivuillamme on ajankohtaista ja jatkuvasti päivitettyä tietoa oman koulun tapahtumista ja käytänteistä sekä koulun ja yhteistyötahojen yhteystiedot. Tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä tietoja, lomakkeita ja linkkejä on myös Nurmijärven kunnan kotisivuilla osoitteessa:

  www.nurmijarvi.fi/perhe ja hyvinvointi/opetus ja koulutus

Toivon, että myös tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Röykän kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Sallamaaria Aalto
rehtori 
   

1986 perustettu Punainen koulu ja 1999 valmistunut Sininen talo

2010 valmistunut lisäsiipi (Keltainen koulu)

Röykän koulu toimi vuodesta 1899 Leppälammen kylässä nimellä Korven-Leppälammen koulu. Rakennusta laajennettiin vuosina 1907 ja 1927. Nykyisissä tiloissa  koulu on toiminut vuodesta 1985. Sininen, puinen  lisärakennus otettiin käyttöön 1999. Oppilasmäärän kasvaessa remontti ja laajentaminen tulivat taas ajankohtaisiksi vuonna 2010, jolloin remontoitiin koulun keittolaa, laajennettiin ruokasalia ja kouluun valmistui uusi siipi. Kesällä 2015 koulun tiloja on edelleen muokattu kasvaneen oppilasmäärän, esi- ja alkuopetusyhteistyön sekä uuden opetussuunnitelman tuomiin tarpeisiin.