Palojoen koulu

Palojoen koulun toiminta-ajatuksena on antaa koulun oppilaille myöhemmässä opiskelussa ja elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä tarjota heille heidän yksilölliset kykynsä huomioon ottavaa nykyaikaista, monipuolista opetusta tutussa, turvallisessa ja avoimessa kyläkoulun ilmapiirissä.

Palojoen koululla annettava opetus tukee asioiden omakohtaista ja oppilaslähtöistä työstämistä. Ohjaamme oppilaita erilaisten tiedonlähteiden hyödyntämiseen, tiedon soveltamiseen ja omien taitojen arviointiin. Oppilaiden välinen vuorovaikutus oppimistilanteissa on tärkeää monien tavoitteiden kannalta. Yhteisöllisyyden hyödyntäminen tukee oppilaiden perustarpeiden huomioonottamista, mutta myös yhteistoiminnallista oppimista. Opettajien työparityöskentely antaa mahdollisuuksia monipuolistaa ja eriyttää opetusta.

Palojoen koululla on aloittanut alkuluokka lukuvuonna 2018-2019. Alkuluokassa esikoululaiset, ekaluokkalaiset ja tokaluokkalaiset jakavat arjen yhdessä. Olemme yksi Nurmijärven kunnan alkuluokkapiloteista.