Hei!

Tulevana syksynä koulussamme aloittaa hiukan yli 90 oppilasta luokilla 0-6. Pienimmät koululaiset opiskelevat yhdessä Haikalan päiväkodin esiopetusryhmän kanssa 0-1-luokalla. Koulu alkaa 9.8.2018 klo 9:00. Toivotamme kaikki tervetulleiksi kouluumme aloittamaan uutta lukuvuotta!

Koulun tavoitteena on turvallinen ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan lapsille mahdollisuuden kasvaa tasapainoiseksi ihmiseksi. Opettajat ja muu henkilökunta asettavat selkeät rajat ja tarjoavat oppilaille aikuisuutta ja vastuullisuutta. Kiireetön ja luova ilmapiiri on toimintamme lähtökohta. Koulu tähtää oppilaan terveen itsetunnon kasvuun, lähimmäisen kunnioittamiseen ja oppilaan sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen nykyaikaisessa yhteiskunnassa.

Koulun hieno sijainti luonnon keskellä tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimia myös lähiympäristössä tutkien ja oivaltaen. Kivikoulu

Kodin ja koulun yhteistyötä on tehty aktiivisesti Metsäkylän koulun Koti-Koulu ry:n kanssa. Nuorimpien koululaisten apuna ja turvana henkilökunnan lisäksi on myös jokaiselle nimetty kummioppilas viidenneltä tai kuudennelta luokalta.

Olkoon koulumme paikka, jonne kaikilla on mukava tulla!

Hyvää kouluvuotta kaikille!