Hammashuolto

Nykyisen käytännön mukaan oppilaiden hampaat tarkastetaan kerran 1,5 vuodessa. Hammashoitolasta tulee kutsu tarkastukseen. Jos oppilas tarvitsee hammashoitoa muuten, huoltajat ottavat yhteyttä hammashoitolaan puh.(09) 2500 3259.

ALAKOULUJEN HAMMASHOITO syksy 2014 ja kevät 2015.

 

Suun terveydenhuollon ajanvaraus numero on 2500 3259.

Ajanvaraus ma – pe 7.30–15.00.

 

 Toivomme että huoltajalla on mahdollisuus olla mukana hoitokäynnillä. Näin parannamme tiedonkulkua ja yhteistyötä lasten ja nuorten suunterveyden tukemisessa.

 

Oppilaiden hammastarkastukseen seuraavasti:

 

1.    luokat; kevät 2015

2.    luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta

3.    luokat; syksy 2014

4.    luokat; terveydenedistämisen käynti huoltajan kanssa hoitolassa, kutsu lähetetään kotiin.

5.    luokat; kevät 2015

6.    luokat; terveydenedistämisen käynti koululla, ei vuositarkastusta.

 

Mikäli tarvetta hammashoitoon on tarkastusten välillä, voivat vanhemmat varata ajan hammashoitolasta. Yksilöllisen tarpeen mukaan voidaan myös hoitolasta kutsua hoitokäynnille edellisestä poiketen.

 

Oikomishoito on erikoishoitoa. Suosittelemme että vanhemmat ovat mukana varsinkin oikomishoidon alkuvaiheessa tai uuteen oikomiskojeeseen siirryttäessä.

 

Luokkien vuositarkastuksiin tullaan vaikka käynnit oikomishoitoon on sovittu.

 

Yhteistyön sujuvuuden vuoksi toivomme että oppilaat saapuvat sovituille hoitoajoille.

 

Ajanvarausjärjestelmämme lähettää henkilökohtaisista ajanvarauksista tekstiviestimuistutuksen automaattisesti kaksi arkipäivää ennen varattua aikaa. Viesti lähtee kunnan potilastietojärjestelmään merkittyyn matkapuhelinnumeroon. Koska viesti ei aina kunnasta riippumattomista syistä tavoita vastaanottajaa, sen saapumatta jääminen ei ole peruste jättää hoitoaika käyttämättä.

 

Muistutamme myös että hampaat tulee olla kotona hyvin harjattu tarkastus- ja hoitokäynnille tullessa.

 

Kunnan alakouluissa jaetaan oppilaille ruokailun jälkeen täysksylitolipastilli. Toivomme

suun terveydenhuollossa että hyvä tapa jatkuu myös kotona.

 

 

Terveisin Nurmijärven kunnan suun terveydenhuolto

 

Päivitys 17.6.14