Erityisopetus

1. Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopettaja Taru Ylimäki, 040 317 2741
sähköposti

2. Luokkamuotoinen erityisopetus

Jos oppilaalla on erityisiä oppimisvaikeuksia mm. tarkkavaisuudessa, keskittymisessä, oman toiminnanohjauksessa tai puheen tuottamisessa, lukemisessa, kirjoittamisessa tai matematiikassa, hänellä on oikues saada yleistä, tehostettuta tai eritysitä tukea.

Jokaiselle tehostetun tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa henkilökohtainen oppismissuunnitelma ja erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Nämä asiakirjat päivitetään vähintäin kerran lukuvuodessa.