Poissaolot


Huoltajilla on velvollisuus ilmoittaa lapsensa poissaolosta mahdollisimman pian opettajalle.

Kaikki oppilaiden poissaolot kirjataan Helmi-järjestelmään, josta huoltajat kuittaavat ne.

Huoltajat voivat pyytää lapselleen kirjallisesti, esim. Helmen kautta, yksityisasioidentakia vapautusta koulutyöstä. Silloin huoltajat ovat vastuussa lapsensa opetuksesta.

1-3 päivän poissaoloihin luvan antaa opettaja. Pidemmät lomat anotaan rehtorilta erilliselllä loma-anomuslomakkeella, jonka saa kunnan kotisivuilta ( Perhe ja hyvinvointi>opetus ja koulutus>lomakkeet)

On suotavaa, että henkilökohtaisia lomia pidetään vain kerran lukukaudessa.

 

Päivitetty 17.6.14