Opiskelu Kivenpuiston koulussa

Koulumme tarjoaa erityisen tuen tarvitsijalle yksilöllistetyn oppimäärän mukaista erityisluokkaopetusta vuosiluokilla 1-9.

Lisäksi koulussamme on vammaisopetuksen luokkia esiasteesta 9.vuosiluokkaan sekä autismiopetuksen luokka.  

Koulumme toimii myös alueellisena erityisen tuen resurssikeskuksena.